thumb image

Co było wcześniej? Co będzie później?

Kod produktu: 070027
Cel gry:

Utrwalenie nazw miesięcy.

Przygotowanie do gry:

Na środku rozkładamy planszę „Pory roku”. Grupę dzielimy na cztery zespoły, które zajmują jeden z brzegów planszy. Przed grą należy przypomnieć sobie nazwy miesięcy oraz przygotować klocki – będą punktami, zdobywanymi przez daną grupę. Każda grupa dostaje woreczek do rzucania.

Przebieg gry:

Dzieci siedzą wokół planszy, zgodnie z podziałem na grupy. Pierwsze osoby z grupy rzucają po kolei kostką. Osoba, która wyrzuci najwięcej oczek rozpoczyna grę – wstaje i rzuca woreczek na planszę. Zadaniem jest podanie nazwy miesiąca, na który upadł woreczek oraz nazw miesięcy występujących bezpośrednio przed nim i po nim.

  • woreczek nie trafił w wagonik – woreczek przechodzi do kolejnego zawodnika z grupy, a rzucający gracz nie otrzymuje punktu i siada na końcu kolejki.
  • dziecko nie udzieliło prawidłowej odpowiedzi: – Jaki mamy miesiąc?,
    Jaki był miesiąc wcześniej? Jaki miesiąc będzie później? – grupa nie otrzymuje punktu, gracz wraca na koniec kolejki.
  • woreczek trafił w wagonik i odpowiedzi na pytania były poprawne
    – grupa zdobywa punkt, woreczek przechodzi do kolejnego gracza w rzędzie, rzuca kolejna grupa.
Zakończenie gry:

Kończymy grę po zdobyciu 10 punktów przez pierwszą z grup.