thumb image

Chińczyk

Kod produktu: 070023
Opis planszy:

Znana na całym świecie gra, która polega na wprowadzeniu do bazy swoich czterech pionów. Gra maksymalnie dla 4 osób w wersji stolikowej, jednka wielki format daje więcej możliwości. Możemy np zrobić cztery zespoły po 5 osób. jedna z każdego zespołu rzuca kostką a kolejne są odpowiedzialne za „swoje” piony i wedrują po planszy zgodnie z ilością ozcek wurzuconych przez kapitana zespołu. Gra bardzo emocjonująca i ucząca przede wszystkim panowania nad swoimi emocjami zwłaszcza w sytucjaach kiedy zostajemy „zbici” :-)

Życzymy udanej zabawy !

Lista gier