thumb image

Pory roku

Kod produktu: 070027
Opis planszy:

Plansza „Pory roku” jest kolejną propozycją zajęć doskonalących umiejętności praktyczne. Grafika gry wprowadza w tematykę miesięcy wraz z charakterystycznymi dla nich zjawiskami (np. atmosferycznymi) oraz wydarzeń, kojarzących się z poszczególnymi porami roku (np. święta, ważne daty). Jest to swego rodzaju zabawa kalendarzem, która pomaga kształtować u dzieci:

  • postrzeganie zmian w przyrodzie, zachodzących w zależności od danej pory roku;
  • umiejętność określania charakterystycznych symptomów poszczególnych pór roku;
  • nazywanie miesięcy;
  • dostrzeganie cykliczności zmian, zachodzących w przyrodzie;
  • znajomość czasu trwania poszczególnych miesięcy;
  • zapoznanie się z ważnymi wydarzeniami, jakie są związane z poszczególnymi miesiącami;
  • obliczenia związane z upływem czasu w wymiarze roku, miesięcy czy dni;
  • umiejętność nazywania poszczególnych miesięcy przy jednoczesnej świadomości, skąd pochodzi nazwa każdego z nich.

Jak łatwo zauważyć, nasze rodzime nazewnictwo kalendarzowe prawie w całości odnosi się do zjawisk przyrodniczych (kwitnięcia, mrozu, śniegu, spadających liści), zjawisk związanych z pracą na roli (żniwa, omłot) czy też elementów przyrody (np. larwy owadów). Jedynie nazwy dwu miesięcy (marzec i maj) odnoszą się do rzymskich bogów. Etymologia nazw miesięcy wskazuje nam pewien sposób odzwierciedlenia świata, w którym egzystowali nasi przodkowie, silnie związani z ziemią oraz otaczającą ich przyrodą.

Z każdym z miesięcy wiąże się szereg powiedzeń i przysłów. Większość z nich ma charakter ludowy i jest powiązana z obyczajami czy też przesądami, głównie dotyczącymi pogody. Znaczna część z nich jest obecnie zapomniana.