thumb image

Harce na polu

Kod produktu: 070010
Cel gry:

Ćwiczenie celności rzutu w określony punkt. Wdrażanie do rywalizacji.

Przygotowanie do gry:

Dzielimy grupę na 4 zespoły. Każdemu z nich przydzielamy spinacze do bielizny w odpowiednim kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym, czerwonym. Przygotowujemy również pudełko z kasztanami lub innymi liczmanami. Wyznaczamy linię rzutu.

Przebieg gry:

Przedstawiciel pierwszej grupy podchodzi do linii i rzuca woreczek na planszę. Teraz sprawdzamy, w co trafił. Worek upadł na pole z makiem, przyczepiamy do niego spinacz w kolorze drużyny, która rzucała. Na listwę z kolorowymi kółkami kładziemy kasztan lub inny liczman (na kolorowym polu z listwy może się znaleźć kilka kasztanów, jeżeli zawodnicy trafiali na różne pola w tym samym kolorze).

WSKAZÓWKA: Jeżeli pole, na które upadł woreczek, jest już zajęte przez woreczek
drużyny przeciwnej, to rzucający nie otrzymuje za nie punktu (rzut za 0 punktów) Dopuszcza się natomiast zajęcie innego pola z tym samym obrazkiem (np.: makiem). Aby zwiększyć atrakcyjność gry, każdemu z elementów (różnych kwiatów, konika polnego i kamienia) można przydzielić określoną ilość punktów.

Zakończenie gry:

Gra kończy się, gdy wszystkie pola są zajęte przez kolorowe spinacze. Wygrywa ta grupa, która zebrała największą liczbę trafień (kasztanów).

UWAGA!

Wykorzystując tematykę planszy, można dodatkowo wprowadzić poniższe zadania, które urozmaicą i wzbogacą lekcję:

  • rozróżnianie gatunków zbóż,
  • prace na polu charakterystyczne dla każdej z pór roku,
  • rośliny uprawiane na polu,
  • rodzaje maszyn, które pomagają rolnikom w pracach polowych.

KOLOROWE WIERSZYKI

NA POLU
Fioletowy kąkol
z kwiatem niczym trąbka,
a czerwony maczek,
okrągły jak bombka.
Tam niebieski chaber,
jak kawałek nieba,
żółte kłosy żyta,
szanować je trzeba!
I koniki polne
skaczące wysoko.
A co jest zielone?
Wytęż swoje oko.
Anna Sowińska
KREDKOWE DRZEWO
Zielona jak listek.
Żółta niczym gruszka.
Niebieska jak niebo,
z chmurką jak poduszka.
Czerwona jak jabłko.
Czarna niczym smoła.
A pomarańczowa,
rabata wesoła.
Brązowa jak drewno.
Biała niczym mleko.
Fioletowa śliwka,
spadła niedaleko.
Anna Sowińska