thumb image

Ile dźwięków słyszysz?

Kod produktu: 070006
Cel gry:

Doskonalenie umiejętności liczenia.

Przygotowanie do gry:

Plansza „Matematyczny twister”, kartoniki z cyframi od 1 do 9, bębenek.

Przebieg gry:

WARIANT I:

Dzieci stoją przed planszą. Każdemu przypisujemy jedną cyfrę. Nauczyciel (lub dziecko) stoi za parawanem i wystukuje na bębenku dowolną ilość uderzeń w zakresie od 1 do 9. Dziecko przelicza w myślach. Następnie wskakuje na pole planszy, na którym znajduje się cyfra odpowiadająca usłyszanym uderzeniom.

UWAGA!

W zabawie można wykorzystać inne instrumenty lub klaskanie dłońmi.

WARIANT II:

Dzieci stoją przed planszą. Jedno z dzieci wywołuje imię kolegi lub koleżanki. Wyznaczone dziecko staje tyłem do planszy. Następnie pierwsze dziecko wystukuje na bębenku dowolną ilość uderzeń w zakresie od 1 do 9. Wskazane dziecko przelicza w myślach i wskakuje na pole planszy, na którym znajduje się cyfra odpowiadająca usłyszanym uderzeniom. Jeżeli dobrze wykona zadanie, pełni rolę prowadzącego grę.

Zakończenie gry:

Gra kończy się, gdy wszystkie dzieci wezmą w niej udział.