thumb image

Jak dojść do…?

Kod produktu: 070021
Cel gry:

Kształtowanie umiejętności orientowania miejsc i położenia na mapie oraz planowania trasy.

Przygotowanie do gry:

Rozkładamy planszę. Dzielimy grupę na zespoły. Określamy nazwy obiektów, które znajdują się na planszy. Przygotowujemy klocki – jako punkty.

Przebieg gry:

Przedstawiciel jednego z zespołów staje na polu z pociągiem. Następnie odpowiada na pytanie zadane przez nauczyciela lub dziecko z innego zespołu:
^^Jak dojść do bramy ZOO?
^^Jak dojść na basen?
^^Jak dojść na stację paliw?
^^Jak dojść do szpitala?
^^Jak dojść na policję? Itp.
Takie pytania można przygotować wcześniej na kartce, a następnie nauczyciel może jedynie losować pytanie przed wykonaniem zadania. Teraz dziecko idzie po wyznaczonej na planszy – szarej drodze, poruszając się „stopa za stopą” i mówiąc w jakim kierunku idzie oraz co mija po prawej i po lewej stronie. Każda „stopa” (ruch po planszy) to jedna cecha np. po prawej stronie stoi… .

Zakończenie gry:

Jeżeli dziecko dojdzie samodzielnie do celu i jednocześnie odpowiednio określi kierunki bez zatrzymywania dłuższego niż 5 sekund (mniejszym dzieciom limit czasu można zwiększać) otrzymuje klocek jako punkt. Do gry wchodzi następny gracz.

 

Wariant:

Podczas zabaw z młodszymi dziećmi wystarczy opisać drogę od jednego do drugiego punktu w tym samym kolorze (jest dziesięć kolorowych punktów ułożonych parami po obrzeżach planszy i jej powierzchni). Przykład: Jak dojść od żółtego do żółtego punktu?