thumb image

Jaka to liczba?

Kod produktu: 070006
Cel gry:

Utrwalenie systemu pozycyjnego systemu dziesiątkowego.

Przygotowanie do gry:

Plansza „Matematyczny twister”.

Przebieg gry:

Uczniowie siedzą w kręgu wokół planszy. Wybrany uczeń otrzymuje karteczkę z liczbą (dwu lub trzycyfrową). Następnie wchodzi na odpowiednie pola planszy z cyframi odpowiadającymi podanej liczbie. Zadaniem grupy jest odgadnięcie, jaką liczbę miał kolega na karteczce.

UWAGA!

Uczeń może prezentować liczbę zaczynając od cyfry oznaczającej jedności lub od cyfry oznaczającej dziesiątki (setki). Np. liczba 145 uczeń przechodzi po kolei przez pola z cyframi: 1, 4, 5 lub 5, 4, 1. Liczba 78 uczeń przechodzi po kolei przez pola z cyframi: 7, 8 lub 8, 7. Możemy kontynuować zabawę doskonaląc dodawanie. Uczeń dodaje do liczby sumę oczek wyrzuconych na dwóch kostkach.

WARIANT II:

Uczeń może prezentować liczbę, którą sam wymyśli.

Zakończenie gry:

Gra kończy się, gdy wszystkie liczby przygotowane na karteczkach zostaną wykorzystane.