thumb image

Kodowana kostka

Kod produktu: 070021
Cel gry:

Kształtowanie umiejętności budowania poprawnych stylistycznie zdań oraz identyfikacji symboli na podstawie ich cech zewnętrznych.

Przygotowanie do gry:

Przed grą umawiamy się z jej uczestnikami, że poszczególna liczba oczek na kostce ma swoje znaczenie: 1 – na, 2 – pod, 3 – pomiędzy, 4 – w, 5 – przy, 6 – za. Dzielimy grupę na dwa zespoły. Każdy z nich ustala kolejność uczestników zabawy.

Przebieg gry:

Pierwsi uczestnicy z każdego zespołu, po rzucie kostką i głośnym odczytaniu znaczenia co na niej wypadło, mają za zadanie ułożenia zdania,
które zawiera podany wyraz oraz jest zgodne z sytuacją z planszy np.: na – Foki siedzą na lodowej skale; pod – Pod różowymi parasolami stoją stoliki; pomiędzy –Niebieski kajak znajduje się pomiędzy czerwonym i zielonym; w – W basenie jest woda; przy – Młyn stoi przy rzece; za – Za zielonym mostem stoi żółty most.

Zakończenie gry:

Ta grupa, która w 10 rzutach uzbierała najwięcej punktów, wygrywa.