thumb image

Kolorowe klasy

Kod produktu: 070019
Cel gry:

Doskonalenie celności rzutów. Rozwijanie sprawności ruchowej.

Przygotowanie do gry:

Rozkładamy planszę (mocujemy do podłoża, jeżeli zabawa toczy się na trawie), przygotowujemy woreczek lub inny przedmiot do rzucania. Określamy kolejność startu poszczególnych uczestników (np. za pomocą wyliczanki). Możemy też podzielić się na grupy. Razem wybieramy sposób poruszania się po planszy: np. skacząc na jednej nodze, skacząc obunóż, chodząc.

Przebieg gry:

Wyznaczona osoba rzuca woreczkiem, celując w jeden z butów dziewczynki z planszy. Jeśli rzut jest celny – należy przemieścić się po wszystkich polach dziewczynki (dwa buty, dwie nogi, czerwona spódniczka – dwa elementy, niebieska kamizelka – dwa elementy, białe rękawy – dwa elementy,głowa – dwa elementy) np. skacząc na jednej nodze. Podczas przemieszczania się po planszy gracz nie może przekroczyć obrysów poszczególnych pól. Zarówno brak celnego rzutu jak i nadepnięcie na linię powoduje zakończenie ruchu i przekazanie woreczka następnej w kolejności osobie.

WSKAZÓWKA: Jeśli w grze biorą udział małe dzieci, możemy się umówić, że na polach złożonych z dwóch elementów (buty, nogi, białe kwadraty i głowa) można stanąć obunóż.

Zakończenie gry:

Wygrywa ta osoba (grupa), która jako pierwsza przejdzie całą postać (wykona 12 rzutów do celu) w określony sposób.