thumb image

Kto ma więcej kwiatów?

Kod produktu: 070011
Cel gry:

Kształtowanie postawy radzenia sobie z przegraną oraz umiejętności przeliczania oczek na kostce.

Przygotowanie do gry:

Plansze rozkładamy pośrodku sali. Przygotowujemy kostkę do gry z oczkami. Zawieramy umowę z uczestnikami zabawy, że wyrzucona ilość oczek na kostce pokazuje ilość dziesiątek (np. jedna kropka – 10 dwie kropki – 20 itd.) Dzielimy uczestników na 2- 4 grupy. Każdej z nich przydzielamy klocki, duże koła orgiami lub woreczki w jednym
kolorze. Wyznaczamy linię rzutu.

Przebieg gry:

Pierwsi uczestnicy z poszczególnych grup we wcześniej wylosowanej kolejności podchodzą do linii i rzucają kostką. Co wypadło na kostce – 1? Na polu oznaczonym 10 układamy przydzielony wcześniej kolor np. żółty klocek. Teraz rzuca następny w kolejności gracz i tak do końca kolejki. Teraz następuje zliczanie zajętych pól. Za każde zajęte pole
grupa otrzymuje klocek lub woreczek. Teraz rzuca następna drużyna.

Zakończenie gry:

Po oddaniu wszystkich rzutów każda grupa zlicza swoje punkty. Wygrywa ta drużyna, która zbierze najwięcej klocków.

WARIANT: Kiedy dzieci są nieco większe, wszystkie drużyny mogą rzucać w tym samym czasie – ale wówczas więcej razy dochodzi do sytuacji konfliktowych, w których nie do końca wiadomo, kto pierwszy zajął pole.