thumb image

Kto pierwszy do celu

Kod produktu: 070009
Cel gry:

Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.

Przygotowanie do gry:

Plansza „Drabinki – wyścig zespołów”, obrazki z zestawu „Niezapominajka”.

Przebieg gry:

Grupę dzieci dzielimy na 2 zespoły, które ustawiają się przed planszą, każdy przed swoją drabinką. Uczestnicy zabawy po kolei losują obrazek i przechodzą po drabince tyle pól, z ilu sylab składa się nazwa obrazka. W przypadku zatrzymania się na polu z czerwoną strzałką (wchodząc) lub niebieską (schodząc) mają prawo do dodatkowego losowania obrazka. Skorzystają z przysługującej im premii, gdy wchodząc wylosują wyraz składający się z trzech sylab, a schodząc z dwóch sylab.

Zakończenie gry:

Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza zakończy zabawę.