thumb image

Kto pierwszy do celu? Wersja I

Kod produktu: 070021
Cel gry:

Kształtowanie umiejętności zakończenia planowanych zadań w określonym czasie oraz wykorzystanie do tego celu jak najmniejszej liczby czynności.

Przygotowanie do gry:

Rozkładamy planszę pośrodku sali, dla 10 osób przygotowujemy 10 kapsli lub większych guzików.

Przebieg gry:

Każdy z graczy ustawia swój kapsel na polu startowym, którym jest kolorowy punkt na obrzeżu planszy. Teraz, według wcześniej ustalonej kolejności, następuje przemieszczenie kapsla za pomocą „pstryknięcia”. Zadaniem każdego gracza jest wykonanie jednego dużego okrążenia planszy i powrócenie do miejsca startu w jak najkrótszym czasie (przy najmniejszej ilości „pstryknięć”). Jeżeli po „pstryknięciu” kapsel utrzymał się w ramach szarej drogi zostaje na miejscu zatrzymania. Jeżeli wyszedł poza szarą ścieżkę, wraca na miejsce startu lub miejsce (pole), które było wcześniej zaliczone.

Zakończenie gry:

Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza doprowadzi swój kapsel do mety.