thumb image

Licz uważnie

Kod produktu: 070006
Cel gry:

Doskonalenie umiejętności liczenia.

Przygotowanie do gry:

Plansza „Matematyczny twister”, 2 kostki tradycyjne.

Przebieg gry:

Dziecko rzuca dwiema kostkami. Dodaje wyrzucone oczka. Wskakuje na pole z odpowiednią cyfrą. Jeżeli suma przekroczy 9, wówczas wskakuje na pole z napisem Alter Edukacja i podaje wynik.

UWAGA!

W grze mogą brać udział drużyny.

Zakończenie gry:

Gra kończy się, gdy wszystkie dzieci wezmą w niej udział.