thumb image

Liczydło

Kod produktu: 070006
Cel gry:

Doskonalenie umiejętności liczenia w przód od danej liczby po 1.

Przygotowanie do gry:

Plansza „Matematyczny twister”, piłka.

Przebieg gry:

Dzieci stoją przed planszą. Chętne dziecko wskakuje na pole z cyfrą 1 i głośno wypowiada swoją liczbę. Następnie rzuca piłkę do wybranego dziecka, którego zadaniem jest wskoczenie na pole z kolejną cyfrą (2) i wypowiedzenie głośno swojej liczby. Także ono rzuca piłkę do innego dziecka, które kontynuuje zabawę.

Zakończenie gry:

Gra kończy się, gdy dzieci zajmą pola z cyframi od 1 do 9.