thumb image

Matematyczna rozgrzewka

Kod produktu: 070007
Cel gry:

Wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej punktów – ćwiczenie rachunku pamięciowego.

Przygotowanie do gry:

Na poszczególnych kręgach tarczy, w miejscach gdzie są cyfry, nakładamy lub naklejamy symbole działań matematycznych ( + – x : ). Działania mogą się powtarzać. Jeżeli uczniowie nie mieli jeszcze wprowadzonego mnożenia i dzielenia, na tarczę nanosimy jedynie znaki dodawania i odejmowania. Przygotowujemy woreczek do rzucania.

Przebieg gry:

Dzieci stoją w kręgu wokół planszy i rzucają po kolei woreczkiem. Uczeń rzucający podaje przykład z wyrzuconym działaniem i wskazuje osobę, która ma podać jego wynik. Za każdy wynik podany poprawnie otrzymuje 1 punkt (np. klocek).

Wskazówka:

Aby zapobiec podawaniu liczb wykraczających poza ćwiczony zakres, można przygotować w koszyczku liczby do losowania.

Zakończenie gry:

Wygrywa ta osoba (grupa), która jako pierwsza zbierze 10 punktów.