thumb image

Matematyczny twister

Kod produktu: 070006
Cel gry:

Wygrywa ta osoba lub grupa, która jako pierwsza zbierze 10 sylab ukrytych w wyrazach.

Przygotowanie do gry:

Rozkładamy planszę, wyznaczamy linię rzutu, przygotowujemy woreczek do rzucania (do kupienia oddzielnie), taśmą malarską zaklejamy wszystkie cyfry większe od 4. Symbol motylka pozostaje odsłonięty – to pole szansy.

Przebieg gry:

Uczestnicy zabawy, przedstawiciele grup stoją na linii. Pierwszy z zawodników rzuca woreczkiem. Woreczek trafił na jedno z pól od 1 do 4 – za• wodnik musi jak najszybciej podać wyraz złożony z takiej liczby sylab, jaką wskazuje pole (np. 2: wo-da), Za poprawną odpowiedź przyznajemy 2 punkty (mogą być w postaci przedmiotów np. klocków). Następnie rzuca kolejny gracz lub przedstawiciel innej grupy.
Woreczek trafił na pole z motylkiem – można • wybrać dowolny wyraz, mający od 1 do 4 sylab, pod warunkiem, że nikt go wcześniej nie wypowiedział.
Woreczek trafił na jedno z zaklejonych pól – ko• lejka przepada i rzut przechodzi do następnego zawodnika lub przedstawiciela drugiej grupy.

Zakończenie gry:

Gra kończy się, gdy uczestnik (lub drużyna) zdobędzie wcześniej ustaloną liczbę punktów.

Więcej gier i zabaw w dołączonej instrukcji.

Wielkoformatowa gra planszowa ma wymiary 1,5m x 1,5 m, można korzystać z niej w plenerze lub w sali. Zainteresowanych zakupem, zapraszamy do naszych dystrybutorów.