thumb image

Mistrz nad mistrzami

Kod produktu: 070006
Cel gry:

Rozwijanie logicznego myślenia matematycznego.

Przygotowanie do gry:

Plansza „Matematyczny twister”, nakrętki od butelek w dwóch kolorach.

Przebieg gry:

Dzieci stoją przed planszą w dwóch grupach. Każda grupa ma nakrętki w innym kolorze. Grę rozpoczyna ta drużyna, która w wolnym rzucie wyrzuciła większą liczbę oczek na kostce. Pierwsze dziecko z grupy rzuca kostką i kładzie tyle nakrętek, ile wskazuje kostka. Może położyć nakrętki na dowolnej cyfrze, pamiętając o tym, że zdobędzie „cyfrę”, gdy na niej znajdą się tylko jego nakrętki. Np. jeżeli wyrzuci na kostce cyfrę 5, to kładzie nakrętki na polu z cyfrą 5 lub 2, 2 i 1. Kolejny ruch należy do drugiej drużyny.

UWAGA!

Możemy wprowadzić zasadę nakładania nakrętek na cyfry niezajęte, np. jeżeli wyrzuci cyfrę 3, a pole z nią jest wolne, to musi tam położyć odpowiednią ilość nakrętek.

Zakończenie gry:

Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie więcej „cyfr”.