thumb image

Mniej czy więcej?

Kod produktu: 070006
Cel gry:

Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie od 1 do 9.

Przygotowanie do gry:

Plansza „Matematyczny twister”.

Przebieg gry:

Dzieci stoją przed planszą w dwóch grupach. Chętne dziecko z pierwszej grupy wskakuje na pole z dowolna cyfrą. Wówczas uczeń z drugiej grupy woła: „mniej” lub „więcej”. Zadaniem ucznia na planszy jest wskoczenie na pole z odpowiednią cyfrą. Następnie na planszę wskakuje dziecko z drugiego zespołu. Uczeń z pierwszej grupy woła: „mniej” lub „więcej”. Zadaniem ucznia na planszy jest wskoczenie na pole z odpowiednią cyfrą. Grupa oddaje fant, jeżeli przy polu 9 zawoła „więcej” a przy polu 1 zawoła „mniej”. Wykupienie fantu będzie zadaniem dla całej grupy, np. skłony, przysiady, wspólne zaśpiewanie piosenki, itp.

Zakończenie gry:

Gra kończy się, gdy wszystkie dzieci wezmą w niej udział.