thumb image

Niezapominajka dla najmłodszych – wariant II

Kod produktu: 070012
Cel gry:

Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby i spostrzegawczości.

Przygotowanie do gry:

Rozkładamy planszę, z każdej grupy wybieramy dwóch reprezentantów, przygotowujemy woreczek lub inną rzecz do rzucania. Przypominamy przed zabawą zasadę podziału wyrazów na sylaby.

Przebieg gry:

Jedna osoba z pary stoi przed planszą, druga odwrócona jest tyłem do niej. Po oddaniu rzutu i nazwaniu obrazka, na który upadł woreczek, druga osoba z pary ma za zadanie odszukać identyczny na planszy lecz wrysowany w inny symbol (np.: worek jest na lalce na kwadracie – osoba z pary musi odszukać lalkę na kole). Musi to zrobić w czasie, gdy pozostali uczestnicy głośno liczą do 10, a partner dzieli wyraz na sylaby, klaszcząc w ręce.

Zakończenie gry:

Po 10 rzutach następuje podliczenie punktów – wygrywa ta grupa, która zebrała ich najwięcej.