thumb image

Niezapominajka – dla najmłodszych – wariant I

Kod produktu: 070012
Cel gry:

Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby.

Przygotowanie do gry:

Planszę rozkładamy na podłożu, z każdej grupy wybieramy reprezentanta, przygotowujemy woreczek lub inną rzecz do rzucania. Przypominamy przed zabawą zasadę podziału wyrazów na sylaby.

Przebieg gry:

Grę rozpoczyna ta osoba, która ma najwięcej sylab w swoim nazwisku. Po dokonaniu rzutu nazywa obrazek na który trafiła, a następnie klaszcząc dzieli go na sylaby. Jeżeli swoje zadanie wykonała prawidłowo, grupa zdobywa punkt.

Zakończenie gry:

Po 10. rzutach następuje podliczenie punktów – wygrywa ta grupa, która zebrała ich najwięcej.