thumb image

Pociąg expres

Kod produktu: 070027
Cel gry:

Utrwalenie nazw miesięcy, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, przestrzegania zasad oraz nauka zdrowej rywalizacji.

Przygotowanie do gry:

Na środku rozkładamy planszę „Pory roku”. Przed grą należy przypomnieć kolejność nazw miesięcy.

Przebieg gry:

Wyznaczamy miejsce, z którego będziemy ruszać. Inne dzieci siedzą wokół planszy w wyznaczonej kolejności. Pierwsza osoba wstaje i stara się jak najszybciej przejść po planszy, jednocześnie wymieniając nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności. Zatrzymanie podczas przejścia (zawahanie) powoduje zakończenie ruchu i powrót na koniec kolejki. Jeżeli osoba w równym tempie przejdzie przez cały pociąg od stycznia do grudnia, otrzymuje dyplom maszynisty.

Zakończenie gry:

Kończymy grę po pierwszym przejściu lub kiedy przestaje sprawiać zabawę uczestnikom – celem gry jest nauka nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności.

 

Wariant I:

Kiedy wszyscy opanują już wymienianie nazw miesięcy od stycznia do grudnia – rozpoczynamy zabawę w kierunku przeciwnym od grudnia do stycznia.

Wariant II:

Do zabawy możemy wprowadzić rzut woreczkiem – wówczas uczestnik zabawy wskakuje na planszę w miejscu, w którym upadł woreczek i rozpoczyna szybki marsz po planszy od miejsca rzutu do wagonika, na którym leży woreczek czyli np. od marca do marca.