thumb image

Pory roku

Kod produktu: 070027
Cel gry:

Utrwalenie nazw pór roku, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, przestrzegania zasad oraz nauka zdrowej rywalizacji.

Przygotowanie do gry:

Na środku rozkładamy planszę „Pory roku”. Przed grą należy przypomnieć sobie nazwy pór roku i przygotować woreczek do rzucania.

Przebieg gry:

Wyznaczamy miejsce, z którego będziemy rzucać woreczkami. Dzieci siedzą wokół planszy.
Wspólnie mówią słowa wyliczanki, podając sobie jednocześnie po kole woreczek do rzucania.
Cztery pory roku,
Cztery pory mamy
Cztery pory roku
Cztery pory znamy
Wiosna, lato, jesień
I ta czwarta zima
Czasem sroga zima
bardzo długo trzyma.
Dziecko, na które wypadło, staje na wyznaczonym miejscu i rzuca woreczek na planszę. Celem jest trafienie w kolorowy wagon. Jeżeli woreczek trafi na wagon niebieski – to wszyscy wypowiadają nazwę pory roku przyporządkowaną do danego koloru:

  • niebieski – zima
  • zielony – wiosna
  • żółty – lato
  • czerwony – jesień

Dziecko, po rzucie, musi głośno powiedzieć, jaka to pora roku i co się z nią kojarzy np.: pada śnieg. Reszta dzieci głośno wymawia kolejne nazwy pór roku, następujące po tej, na którą spadł woreczek np. był na jesieni – grupa głośno wymienia: zima, wiosna, lato itd. Osoba, która rzucała woreczkiem, wyznacza wyliczanką kolejne dziecko do rzutu. Jeżeli osoba rzucająca nie trafi woreczkiem w wagon, to cała klasa wstaje i wylicza wszystkie pory roku, rozpoczynając od wiosny.

Zakończenie gry:

Kończymy grę po trafieniu woreczkami we wszystkie wagony.