thumb image

Pytanie i odpowiedź

Kod produktu: 070027
Cel gry:

Utrwalenie nazw miesięcy, kształtowanie umiejętności koncentracji, zadawania pytań i wypowiedzi na dany temat, doskonalenie umiejętności zdrowej rywalizacji.

Przygotowanie do gry:

Na środku rozkładamy planszę „Pory roku”. Przed grą należy podzielić zespół na cztery grupy i przydzielić im piony (woreczki w czerech kolorach), przygotować kostkę z oczkami do rzucania. Każda grupa siedzi na jednym z brzegów planszy w rzędzie – pierwsza osoba z rzędu jest osobą rzucającą i odpowiadającą na pytania. Piony ustawiamy na lokomotywie.

Przebieg gry:

Pierwsza osoba z grupy staje i rzuca kostką, następnie przesuwa swój pion o wyrzuconą liczbę oczek – pola, po których przesuwa się pion to koła wagonów i lokomotywy. Kiedy stanie już na odpowiednim polu, uczestnik przygląda się wagonikowi (lokomotywie), który jest nad kołem z pionem. Odwraca się tyłem do planszy i czeka na pytanie od reszty grupy: np.: Jaki kolor ma dach lokomotywy? W jaki sposób ma ułożone ręce prowadzący lokomotywę? Jaki kolor ma komin lokomotywy? Ile guzików jest na mundurze maszynisty? Itp. Po wykonaniu zadania siada na koniec swojego rzędu. Teraz kolejna osoba z kolejnej grupy rzuca kostką. A jeżeli zawodnik nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na zadane pytanie? – pion wraca do punktu wyjścia, a cały zespół gracza wstaje, ustawia się w pociąg i śpiewając piosenkę: Jedzie pociąg z daleka nikt na niego nie czeka, konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy, okrąża planszę. Po czym siada na swoje miejsca.

Zakończenie gry:

Kończymy grę, gdy jakiś pion dojdzie do ostatniego koła z grudniowego wagonika.