thumb image

Rzuć i powiedz

Kod produktu: 070020
Cel gry:

Zebranie jak największej liczby żetonów.

Przygotowanie do gry:

Planszę rozłożyć, wymierzyć odległość, zaznaczyć linię rzutu, przygotować woreczek i żetony – świetnie do tego nadają się guziki lub kasztany. Poszczególne pola mają przypisane zadania oraz określoną punktację np.:

  • koło 1: podaj nazwę kwiatka,
  • koło 2: podaj nazwę mebla,
  • koło 3: podaj nazwę bohatera bajki,
  • koło 4: podaj nazwę zwierzęcia,
  • koło 5: podaj nazwę warzywa.

Przy większej liczbie osób, dzielimy uczestników na grupy. Każda z grup wybiera swojego przedstawiciela, który będzie rzucał i wykonywał zadania.

Przebieg gry:

Każdy z uczestników (przedstawicieli grup) rzuca woreczkiem, udziela odpowiedzi, a następnie zbiera odpowiednią liczbę żetonów, zgodnie z ustaloną wcześniej punktacją.

WSKAZÓWKA:
Jeżeli grupa jest starsza, można poszczególne kategorie bardziej doprecyzować – np. wymień nazwę wiosennego /letniego /leśnego /ogrodowego kwiatka itp.

Zakończenie gry:

Gra kończy się, gdy pierwsza grupa lub gracz zbierze 10-20 punktów (lub inną wcześniej ustaloną liczbę).