thumb image

Rzuć i powiedz

Kod produktu: 070007
Cel gry:

Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej żetonów.

Przygotowanie do gry:

Planszę rozłożyć, wymierzyć odległość, zaznaczyć linię rzutu, przygotować woreczek, słownik ortograficzny i żetony – świetnie do tego nadają się guziki lub kasztany. Kręgi oznaczone są różnymi cyframi. Dodatkowo możemy przypisać im zadania dotyczące poszczególnych tematów np.:

  • największe niebieskie koło – podaj nazwę kwiatka,
  • następne żółte koło – podaj nazwę mebla,
  • następne czerwone koło – podaj nazwę bohatera bajkowego,
  • środkowe, cytrynowe koło – podaj nazwę zwierzęcia.
  • obrzeża planszy – masz dodatkowy rzut.
    Przy większej liczbie osób, dzielimy uczestników na grupy, które wybierają swoich reprezentantów.
Przebieg gry:

Każdy z uczestników (przedstawicieli grup) rzuca woreczkiem, podaje odpowiedź, a następnie zbiera odpowiednią liczbę żetonów, zgodnie z wcześniej określoną punktacją.

Wskazówka:

Jeżeli grupa jest starsza można poszczególne kategorie bardziej doprecyzować
– np. wymień nazwę kwiatka: wiosennego/ letniego/ leśnego/ogrodowego itp.

Zakończenie gry:

Gra kończy się, gdy pierwsza grupa lub gracz zbierze 10-20 punktów.