thumb image

Sylaby i słowa

Kod produktu: 070020
Cel gry:

Ćwiczenie umiejętności budowania słów o określonej liczbie sylab.

Przygotowanie do gry:

Rozkładamy planszę, wyznaczamy linię rzutów. Wyjaśniamy uczestnikom zabawy, co oznaczają poszczególne cyfry na planszy oraz zasady podziału wyrazów na sylaby. Przygotowujemy woreczki do rzucania.

Przebieg gry:

Dzielimy klasę na kilka grup, które stają wokół tarczy. Omawiamy zasady i wyznaczamy kolejność rzucania woreczkiem. Zadanie polega na rzuceniu woreczkiem na planszę i podaniu słowa zawierającego określoną liczbę sylab, w jak najkrótszym czasie. Jeżeli osoba z danej grupy nie trafi w wyznaczone pole, rzut przechodzi na kolejnego gracza.

WARIANT II:
Słowa i zdania: Zadanie polega na ułożeniu zdania składającego się z określonej liczby słów (liczbę tę wyznaczają punkty z poszczególnych pól planszy). Zadanie można dodatkowo utrudnić i układać zdania ze słowami na wyznaczoną głoskę – w każdej rundzie inną.

Zakończenie gry:

Wygrywa ta osoba, która powie słowo o określonej liczbie sylab i zbierze w ciągu trzech rund najwięcej punktów.