thumb image

Sylaby i słowa

Kod produktu: 070007
Cel gry:

Utrwalanie przyswojonych wcześniej umiejętności.

Przygotowanie do gry:

Cyfry na poszczególnych kręgach tarczy określają liczbę sylab w wyrazach. Przygotowujemy woreczki do rzucania. Dla młodszej wiekowo grupy możemy przygotować dodatkowo zestaw fotografii lub obrazków przedmiotów, roślin, zwierząt itp.

Przebieg gry:

Dzielimy klasę na kilka grup, które stają wokół tarczy. Omawiamy zasady i wyznaczamy kolejność rzucania woreczkiem. Zadaniem graczy jest rzucenie woreczkiem na planszę i podanie słowa złożonego z tylu sylab, ile wskazuje dane pole, w jak najkrótszym czasie. Jeżeli osoba z danej grupy nie trafi w pole, to jej członkowie muszą wykonać wcześniej umówione zadanie np. ćwiczenia fizyczne lub dydaktyczne (np. powiedzenie alfabetu).

WSKAZÓWKA:

Jeśli zdecydujemy się na wykorzystanie w grze zestawów obrazków, możemy je dla ułatwienia podzielić na zbiory według liczby sylab w ich nazwach.

WARIANT II – SŁOWA I ZDANIA:
Zadanie polega na ułożeniu zdania, składającego się z wyrzuconej liczby słów. Można to zadanie utrudnić, układając zdania ze słowami rozpoczynającymi się od wyznaczonej głoski – w każdej rundzie innej.

Zakończenie gry:

Wygrywa grupa, która ułoży najwięcej słów w najkrótszym czasie.