thumb image

Szczęśliwy traf

Kod produktu: 070020
Cel gry:

Wygrywa ten, kto najwięcej razy trafi w środek tarczy (oznaczony cyfrą 5).

Przygotowanie do gry:

Planszę rozłożyć, wymierzyć odległość, zaznaczyć linię rzutu, przygotować elementy do rzucania np. woreczki.

Przebieg gry:

Rozpoczyna ta osoba, która podczas próbnego rzutu trafi najbliżej środka planszy. Jeśli nie możecie się zdecydować, grę rozpoczyna najmłodszy uczestnik zabawy. Każdy z uczestników ma do dyspozycji trzy rzuty. Każdemu miejscu na planszy przyporządkowano punkty – od 1 do 5. Suma punktów z trzech kolejnych rzutów daje ostateczny rezultat.

WARIANTY:
Zmieniać można liczbę oddawanych rzutów oraz punktację za trafienie poszczególnych pól. Emocje zwiększyć może wprowadzenie punktacji ujemnej – umawiacie się, że trafienie np.: w przedostatni krąg powoduje odjęcie punktów z wcześniej zebranej puli.

Zakończenie gry:

Zwycięzcą zostaje ta osoba, która w ciągu 5 rund zdobędzie najwięcej punktów.