thumb image

Szczęśliwy traf

Kod produktu: 070007
Cel gry:

Doskonalenie rzutów. Wygrywa ten, kto odda najwięcej trafień w środek tarczy.

Przygotowanie do gry:

Planszę rozłożyć, wymierzyć odległość, zaznaczyć linię rzutu, przygotować elementy do rzucania (np. woreczki do kupienia oddzielnie).

Przebieg gry:

Zaczyna ta osoba, która podczas próbnego rzutu trafi najbliżej środka. Jeśli nie możecie się zdecydować, grę rozpoczyna najmłodszy uczestnik zabawy. Każdy z uczestników ma do dyspozycji trzy rzuty. Każdemu miejscu na planszy przyporządkowana jest odpowiednia liczba punktów:

  • narożnik planszy – 1 punkt,
  • największe, niebieskie koło – 2 punkty,
  • mniejsze, żółte koło – 3 punkty,
  • kolejne, czerwone koło – 4 punkty,
  • środkowe, cytrynowe koło – 5 punktów.
    Suma punktów z trzech kolejnych rzutów jest ostatecznym rezultatem.

Warianty:

Zmieniać można liczbę oddawanych rzutów oraz punktację za trafione poszczególne pola. Aby zwiększyć emocje, jeden z kręgów (np. przedostatni) może być polem odejmowania punktów z wcześniej zebranej puli. Dodatkowo można wprowadzić premię punktową (np. jeżeli woreczek trafi w jeden z rysunków zamieszczonych na planszy przyznajemy dodatkowo za obrazki: smoka – 4 pkt., ślimaka – 6 pkt., wieloryba – 8 pkt., hipopotama – 10 pkt. lub podwajamy liczbę punktów zdobytych podczas oddawania rzutów).

Zakończenie gry:

Zwycięzcą zostaje ta osoba, która w ciągu 5 rund zdobędzie najwięcej punktów.