thumb image

Uważaj, nie zrób błędu

Kod produktu: 070006
Cel gry:

Doskonalenie umiejętności odejmowania w zakresie do 9.

Przygotowanie do gry:

Plansza „Matematyczny twister”, kostka do gry, nakrętki od butelek.

Przebieg gry:

Dzieci stoją przed planszą. Chętne dziecko rzuca kostką na planszy. Jeżeli wyrzucona liczba oczek to np. 6, a kostka zatrzymała się na polu z cyfrą 8, to dziecko nakłada na pole 6 nakrętek i odczytuje wynik 2 (czyli dwa pola, które nie są przykryte nakrętkami).

Zakończenie gry:

Gra kończy się, gdy wszystkie dzieci wezmą w niej udział.