thumb image

W wyrazowej krainie – wariant I

Kod produktu: 070004
Cel gry:

Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.

Przygotowanie do gry:

plansza Wesołe litery – drukowane, woreczek z obrazkami z zestawu „Niezapominajka”.

Przebieg gry:

Uczniowie stoją przed planszą. W rytm wyliczanki podają sobie wzajemnie woreczek z obrazkami. Dziecko, które trzyma woreczek w momencie zakończenia wyliczanki wchodzi na te litery na planszy, z których składa się nazwa wylosowanego obrazka. Wskazuje kolegę, który odczytuje powstały w ten sposób wyraz.

UWAGA:
W zabawie wykorzystujemy obrazki z nazwami trzy, czteroliterowymi typu: rak, kot, oko, ser, byk, sok, lis, buty, auto, lala, smok.