thumb image

W wyrazowej krainie – wariant III

Kod produktu: 070004
Cel gry:

Analiza i synteza słuchowa wyrazu.

Przygotowanie do gry:

plansza Wesołe litery – drukowane, woreczek z obrazkami z zestawu „Niezapominajka”.

Przebieg gry:

Uczniowie stoją w dwóch rzędach przed planszą. W stosiku przed każdym zespołem leżą odwrócone obrazki. Wybrany uczeń z pierwszego zespołu bierze obrazek i wypowiada głośno pierwszą sylabę z jego nazwy. Następnie wchodzi na te litery na planszy, z których składa się pozostała część nazwy wylosowanego obrazka. Zadaniem wskazanego przez niego kolegi z drugiej grupy jest odgadnięcie wyrazu. Następnie zabawę kontynuuje uczeń z drugiej drużyny. Np. Uczeń losuje obrazek, na którym znajduje się burak. Wypowiada sylabę bu i przechodzi po planszy po literach r, a, k.