thumb image

W wyrazowej krainie – wariant IV

Kod produktu: 070004
Cel gry:

Analiza i synteza słuchowa wyrazu.

Przygotowanie do gry:

plansza Wesołe litery – drukowane, woreczek gimnastyczny.

Przebieg gry:

Dzielimy klasę na grupy, które stają wokół planszy. Pierwsze dziecko z danego zespołu rzuca woreczkiem i głośno odczytuje trafioną literę, która będzie pierwszą. Kolejne z tej samej grupy wchodzi na te litery na planszy, z których składa się wymyślony przez drużynę przeciwną wyraz. Zaczyna od litery wskazanej przez woreczek. Za każde poprawne wykonanie zadania drużyna otrzymuje 1 pkt.

Zakończenie gry:

Wygrywa drużyna, która zgromadziła większą liczbę punktów.