thumb image

Wyprawa – plansza

Kod produktu: 070022
Cel gry:

Ćwiczenie pamięci

Przygotowanie do gry:

Każde pole-stopę traktujemy jak jedno pole do gry. Pola z żabami to pułapka. Trafienie na nie oznacza powrót na start lub utratę kolejki. Przygotowujemy piony –mogą to być klocki i dużą kostkę z oczkami. Grupę dzielimy na cztery zespoły.

ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH PÓL:
^^I odcinek (kamienie – 5 pól od 1 do 5) –jeżeli pionek trafi na kamień, na którym stoi bocian (pole 4) – masz szczęście! Otrzymujesz dodatkowy rzut kostką.
^^II odcinek (kłoda – 6 pól od 6 do 11) – jeżeli pionek stanie na polu z piranią (pola 7 i 9) pionek wraca na pierwsze pole z kłody (pole 6).
^^III odcinek (10 pól od 12 do 21) – należy przejść przez każdą stopę. Ten, kto dostanie się na pole z pękniętą kładką (pola 14 i 15) jest w niebezpieczeństwie! Musi zająć się naprawą mostka i niestety traci
rzut w następnej kolejce.
^^IV odcinek (wir – 8 pól od 22 do 29) – należy przejść przez każdą
stopę. Kto trafi na pola 22 i 23 od razu przechodzi na pole nr 29.
^^V odcinek (żaby – 2 pola od 30 do 31) – pierwsza żaba (pole 30) to
powrót na pole startu, druga żaba (pole 31) to powrót na początek
pomostu (pole 12).
^^VI odcinek (pomost z czerwonym wężem – 4 pola od 32 do 35) –
jeżeli stanąłeś na polu 32 lub 33 to niestety ugryzł Cię wąż i musisz
poleżeć w łóżku. Tracisz dwie kolejki.
^^VII odcinek (liana – 5 pól od 36 do 40) – jeżeli staniesz na polu obok
żabek – uważaj! To niebezpieczne żabki i lepiej, aby odeszły zanim
zrobią Ci krzywdę. Pola 38 i 39 to przymusowa ucieczka przed jedną
z takich żabek. Wracasz z powrotem na pomost z czerwonym wężem
i stajesz na polu 35.
^^VIII odcinek (pomost z żółtym wężem – 4 pola od 41 do 44) – jesteś
bezpieczny. Tu mieszka wyjątkowo spokojny i łagodny wąż. Jeżeli
staniesz na polu 41 to przesuwasz się od razu o 3 pola do przodu
i stajesz na polu 44.

^^IX odcinek (kwiaty – 6 pól od 45 do 50) – różowy kwiat opanowały
jadowite mrówki! Jeśli staniesz na nim (pola 47 i 48) to niestety musisz
uciekać na pomost z żółtym wężem i lądujesz na polu 42.
^^Skarb! – jesteś na mecie. Twoja drużyna wygrała!

Przebieg gry:

Każda z czterech drużyn siedzi przy jednym z brzegów planszy i ustala
kto i w jakiej kolejności będzie rzucał kostką. Pierwsza osoba z jednej
drużyny rzuca, a następnie przesuwa pion. Wszyscy sprawdzają czy pion
może zostać dalej na tym polu i co może się wydarzyć. Jeżeli ruch został
już zakończony, do kostki podchodzi pierwsza osoba z kolejnej drużyny.

Zakończenie gry:

Gra kończy się w momencie, gdy pion jednej z drużyn dotrze do skarbu.